Trainingen

 

 Trainingsschema en indelingen

Omdat we 1 hoofdtrainer hebben op twee velden en het beachvolleybal niveau moeilijk in te schatten is op basis van het zaalniveau, hebben we er in samenspraak met de trainers voor gekozen om per 2 velden 1 grotere groep samen te stellen. 

Dat betekent dat het aan de trainers is om de groepen op te splitsen over de velden. Dat kan zijn op basis van niveau, maar ook op basis van de oefening die er gegeven wordt. Hierin laten we de trainers per training de keuze.

Hulptrainers gezocht!

Robin en Dustin zullen training geven over twee velden. Dit betekent dat zij heel graag “hulptrainers” hebben die ondersteunen tijdens de trainingen. 

Daarmee kunnen zij rondlopen en aanwijzingen geven. Diegene die hebben aangegeven wel (standby) trainer te willen zijn, zullen we benaderen om invulling te geven aan de ondersteuning bij de trainingen.

 

Groepsapp per trainingsgroep

Wij zullen per (gecombineerde) trainingsgroep 1 groepsapp aanmaken. Via deze app kan je je afmelden (bij voorkeur ten minste 1 dag van tevoren!). 

De trainer zal hier ook onderdeel van zijn. Indien je bezwaar hebt tegen het delen van je telefoonnummer door het onderdeel zijn van de groepsapp horen wij dit graag uiterlijk 4 mei.